Ceník a podmínky terapie

 

Homeopatická konzultace  - úvodní vyšetření včetně měření EAV     1200Kč (po 15hod 1400Kč)

Homeopatická konzultace  -kontrolní vyšetření včetně měření EAV     700Kč (po 15hod 800Kč) do1roku od                                                                                                                                                        posledního vyšetření

Rodinná terapie   60min        1200Kč

Akupunktura    jednotlivé sezení      400Kč

Akupunktura    série 5-ti sezení    

Služby nabízím po předchozí telefonické domluvě. Platby jsou hrazeny na místě po proběhlé konzultaci, případně převodem na účet. Konzultaci lze bez náhrady zrušit 48 hodin předem. Pokud se klient neomluví minimálně 48 hodin předem (víkend se nezapočítává) nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na něj nedostaví.

Podmínky psychoterapie-rodinné terapie

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost, konzultace je možné poskytovat i anonymně. Ve své práci se řídím Etickým kodexem psychologické činnosti. Informace, které se během terapie dozvím, jsou důvěrné, zůstávají jen mezi mnou a klientem. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen se souhlasem klienta. Nemám uzavřenou dlouhodobou smlouvu se žádnou ze zdravotních pojišťoven, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. Do zdravotní dokumentace klienta tedy nezasílám žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení závažných trestných činů. Pokud by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejdříve mluvím s klientem. Na prvním sezení klient podepisuje GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů).

 


Kontakt

HOMEOPATICKÁ PORADNA

MUDr. Zuzana Kornelová
Poliklinika FM
8.pěšího pluku 85
Frýdek-Místek


731 614 583