Služby

Homeopatie

V mé poradně Vám nabízím kvalitní homeopatické vyšetření - připravte se na rozhovor 1-1,5 hodinový, kdy pro správný výběr homeopatického léku je třeba probrat nejen zdravotní stav a psychické obtíže, ale také chuťové a jiné preference, reakce na počasí a jiné fyzikální vlivy, sociální a pracovní anamnézu. Součástí je samozřejmě fyzikální vyšetření. Poté bude vybrán jeden nebo více homeopatických léků.

Kontrolní vyšetření bude individuálně zvoleno. Většinou po 1-2 měsících. To trvá většinou 30min.

Důležitý je pro správnou léčbu kontakt s homeopatem, kdy má pacient při jakékoli změně  stavu možnost konzultace emailem nebo telefonicky, a to po celou dobu léčby.

Délka léčby je individuální, v akutních případech - úrazy, akutní infekce - homeopatika  účinkují do 24hod. V chronických případech je délka léčby závislá na tom, jak dlouho daný problém trvá.

EAV

Elektroakupunkturní vyšetření dle Volla na přístroji BIORS. Po homeopatickém pohovoru, provádím měření koncových bodů elektroakupunkturních drah, tím zjistím aktuální energetický stav organismu a volím homeopatika nebo jiné léky s ohledem na tento stav. Navíc na tomto přístroji rovnou vytestuji vybrané homeopatika a tím zpřesním výběr léků.

Měření potravinových alergií

Akupunktura, aurikuloterapie

Používám jako dopňkovou léčbu k homeopatii, nebo samostatně.Samozřejmě se řídím individuálním přáním pacienta, jaké metodě dává přednost. 

Poukud používám akupunkturu bez homeopatie, doporučuji minimálně 10 sezení po týdnu. Často je třeba docházet několik měsíců. 

 

Originální Bachovy květové esence

Pokud je třeba, pak v rámci celkového vyšetření vytestuji a navrhnu individuální kombinaci Bachovych květových esencí, jsem schopna je ihned na místě namíchat.
Bachovy esence působí psychicky a jsou vhodné v každé situci, ale pro mě téměř nepostradatelné v obtížných a psychicky náročných situacích, at' už se týkají patnerských vztahů, rodinných problémů nebo pracovních siuací. 
 

Psychosomatika a rodinná psychoterapie

Vždy používám psychosomatický pohledu.
Dokončila jsem výcvik v Rodinné psychoterapii- LIRTAPS. Pokud onemocní dítě, často je problém ve fungování rodiny. Pomůžu vám odhalit, kde je ve vaší rodině problém a jak ho spravit. Pomůžu vám lépe pečovat o vztahy a zlepšit komunikaci v rodině.
 
 

Příprava k porodu

Pro maminky před porodem nabízím homeopatické vyšetření s doporučením vhodných homeopatik, před, při a po porodu.

 

Zásady podávání homeopatického léku:
  • Léku se nedotýkáme.
  • Necháme ho volně rozpustit v ústech.
  • Nezapíjíme ani nezajídáme.
  • 15 min před ani po podání nejíme ani nepijeme.
  • Doporučení: po dobu léčby je dobré omezit alkohol, cigarety a další podobně nevhodné látky.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

HOMEOPATICKÁ PORADNA

MUDr. Zuzana Kornelová
Poliklinika FM
8.pěšího pluku 85
Frýdek-Místek


731 614 583


Ordinační hodiny

St  8-15 hod. pro objednané

Po domluvě je možné zařídit konzultace mimo ordinační hodiny.